Valuarvurdering

Valuarvurderinger.dk

v/Valuar, ejendomsmægler MDE

Erik Jacobsen


Ansvarlig indehaver: Erik Jacobsen


Tlf. 32555900

Mobil: 20947502


Email: ej@valuarvurderinger.dk


Cvr-nr. 72122119

Der kommer ikke nye offentlige vurderinger af andelsboligforeningers ejendomsværdier. Det er blevet vedtaget. Dermed skal alle andelsboligforeninger, der i dag benytter offentlig vurdering, forholde sig til, hvorvidt man vil fortsætte med at bruge den over 10 år gamle offentlige vurdering, eller overgå til at anvende valuarvurdering eller efter anskaffelsesprisen.

Virksomheden har tegnet ansvarsforsikring og garantistillelse hos Tryg Forsikring, Klausdalsbrovej 601, 2750  Ballerup, tlf.nr. 70112020, www.tryg.dk. Virksomheden beskæftiger ikke medarbejdere, bortset fra den ansvarlige indehaver og er medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening, www.de.dk, og driver alene virksomhed i Danmark. Ejendomsmæglerlovgivningen er underlagt Erhvervsstyrelsen, www.erhvervsstyrelsen.dk Samarbejdsaftaler: Ingen.  Der modtages provision, vederlag, rabat  af/henvisning til: Ingen - Danske Ejendomsmæglerforening henstiller til, at der gives følgende oplysning: " Vil du som forbruger klage over en ejendomsmægler, kan dette ske til Klagenævnet for Ejendomsformidling, Islands Brygge 43, 2300 S. tlf. 70253666. www.ejendomsmaeglernaevnet.dk

 

                                                                           Valuar, ejendomsmægler MDE Erik Jacobsen - Tlf. 32.555900 - ej@valuarvurderinger.dk