Valuarvurdering

Valuarvurderinger.dk

v/Valuar, ejendomsmægler MDE

Erik Jacobsen


Ansvarlig indehaver: Erik Jacobsen


Lærkehaven 3

3500  Værløse

Tlf. 32555900


Cvr-nr. 72122119

Seneste nyt: Lovforslag er til 3. behandling pr. 22. december 2020, hvorefter:


Det offentlige vurderingssystem ved vurdering af andelsboligforeninger vil ikke fremover være gældende!

Virksomheden har tegnet ansvarsforsikring og garantistillelse hos Tryg Forsikring, Klausdalsbrovej 601, 2750  Ballerup, tlf.nr. 70112020, www.tryg.dk. Virksomheden beskæftiger ikke medarbejdere, bortset fra den ansvarlige indehaver og er medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening, www.de.dk, og driver alene virksomhed i Danmark. Ejendomsmæglerlovgivningen er underlagt Erhvervsstyrelsen, www.erhvervsstyrelsen.dk Samarbejdsaftaler: Ingen.  Der modtages provision, vederlag, rabat  af/henvisning til: Ingen - Danske Ejendomsmæglerforening henstiller til, at der gives følgende oplysning: " Vil du som forbruger klage over en ejendomsmægler, kan dette ske til Klagenævnet for Ejendomsformidling, Islands Brygge 43, 2300 S. tlf. 70253666. www.ejendomsmaeglernaevnet.dk

 

                                                                           Valuar, ejendomsmægler MDE Erik Jacobsen - Tlf. 32.555900 - ej@valuarvurderinger.dk